Budúcnosť je vo vašich rukách

Ako bude fungovať Konferencia o budúcnosti Európy

Výkonná rada na Deň Európy, nedeľu 9. mája, schválila rokovací poriadok, ktorý upravuje zloženie a činnosť pléna Konferencie o budúcnosti Európy.

Ide o súbor pravidiel, na základe ktorých by sa mali priority, nádeje a obavy občanov pretaviť – prostredníctvom platformy, panelov a plenárnych zasadnutí Konferencie – do vykonateľných odporúčaní.

Rodovo vyvážené plénum Konferencie o budúcnosti Európy bude pozostávať zo

  • 108 poslancov Európskeho parlamentu,
  • 54 zástupcov Rady (dvaja zástupcovia z každého členského štátu)
  • troch členov Európskej komisie,
  • 108 rovnocenných zástupcov zo všetkých národných parlamentov krajín EÚ a z občanov,
  • 18 zástupcov z Výboru regiónov a z Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,
  • osem zástupcov sociálnych partnerov
  • osem reprezentantov občianskej spoločnosti.

Zastúpenia občanov – na práci pléna sa zúčastní 108 občanov, ktorí budú diskutovať o občianskych návrhoch vychádzajúcich z panelových diskusií či mnohojazyčnej digitálnej platformy: 80 zástupcov z prostredia európskych panelových diskusií občanov, z ktorých aspoň tretina bude mladšia ako 25 rokov; 27 z národných panelových diskusií občanov alebo podujatí Konferencie (jeden z každého členského štátu) a napokon predsedníčka Európskeho fóra mládeže.

Do diskusií o medzinárodnej úlohe EÚ bude prizvaný vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Pozvaní môžu byť aj zástupcovia kľúčových zainteresovaných strán.

Konečný výsledok Konferencie bude obsiahnutý v správe spoločného predsedníctva. Trojica inštitúcií by následne mala urýchlene rozhodnúť, ako čo najúčinnejšie – v rámci svojich kompetencií a v súlade so zmluvami EÚ – nadviazať na túto správu konkrétnymi opatreniami.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Digitálna platforma Konferencie o budúcnosti Európy

Otázky a odpovede o viacjazyčnej digitálnej platforme Konferencie o budúcnosti Európy

Charta Konferencie o budúcnosti Európy


Podobné aktuality

Oficiálne OTVORENIE centra Europe direct Žilinský kraj

Počas 12. mája sme oficiálne otvorili naše Europe direct centrum pre Žilinský kraj....

Je tu Mladý Európan 2023

Stredoškoláci, zapojte sa do prestížnej súťaže a vyhrajte parádne ceny Už po 18-krát...

Odoslaním formuláru súhlasím so spracovaním osobných údajov.