Druhá celoeurópska správa

Európska komisia zverejnila na svojej stránke druhú celoeurópsku správu o stave právneho štátu spolu s oznámením zameraným na situáciu v EÚ. Správa z roku 2021 sa sústreďuje na vývoj od septembra minulého roku, prehlbuje posúdenie problémov uvedených v predchádzajúcej správe zohľadňujúc vplyv pandémie COVID-19. V uverejnenej správe možno nájsť zhodnotenie EÚ nie len ako celku, ale i podrobne rozpísané kapitoly popisujúce jednotlivé členské štáty.

Výročná správa poukazuje na mnohé pozitívne trendy v členských štátoch EÚ vrátane tých, v ktorých sa riešia výzvy uvedené v správe za rok 2020. Obavy však pretrvávajú a v niektorých členských štátoch sa tieto obavy zintenzívnili, najmä pokiaľ ide o nezávislosť súdnictva a situáciu v médiách. V správe sa zdôrazňuje aj veľmi dobrá odolnosť vnútroštátnych systémov počas pandémie COVID-19. Táto pandémia poukázala aj na dôležitosť zachovania systému bŕzd a protiváh dodržiavajúc zásady právneho štátu.

Celoeurópska správa za rok 2021 vychádza z metodiky a rozsahu predchádzajúcej správy. V správe sa zameriava komisia na štyri kľúčové aspekty: justičné systémy, protikorupčný rámec, pluralitu a slobodu médií, a iné inštitucionálne otázky o systéme bŕzd a protiváh.

Justičné systémy

Podľa správy takmer všetky členské štáty uskutočňujú reformy týkajúce sa svojich justičných systémov. Vo viacerých štátoch sa prijali alebo sa prijímajú kroky na posilnenie nezávislosti súdnictva napríklad prostredníctvom reforiem súvisiacich so súdnymi radami, vymenovaním sudcov a nezávislosťou a autonómiou prokuratúry. Avšak, v niektorých členských štátoch politické útoky a opakované pokusy o oslabenie sudcov alebo justičných inštitúcií ešte viac spochybňuje nezávislosť súdnictva.

Protikorupčné rámce

Medzi krajiny s najlepšími výsledkami na svete patria práve členské štáty EÚ. Desať členských štátov patrí medzi prvú dvadsiatku krajín vnímaných ako krajiny s najnižšou mierou korupcie. V niektorých členských štátoch sa však aj naďalej objavujú závažné i veľmi zložité prípady korupcie. Zdroje vyčlenené na boj proti korupcii nie sú v niektorých členských štátoch primerané. Pandémia COVID-19 celkovo spomalila reformy a rozhodovanie v prípadoch korupcie v niektorých členských štátoch.

Sloboda a pluralita médií

Pandémia COVID-19 spôsobila, že európske médiá a novinári boli počas nej pod veľkým tlakom. Nový rekordný počet upozornení na bezpečnosť novinárov, ako aj nedávne tragické udalosti sú dôkazom toho, že tento problém treba riešiť v celej EÚ. Monitorovanie plurality médií 2021, kľúčový zdroj informácií pre správu o právnom štáte, poukazuje na celkové zhoršenie situácie novinárov vo viacerých členských štátoch. Spravodajské médiá zohrávajú kľúčovú úlohu pri informovaní občanov počas pandémie COVID-19, hoci množstvo obmedzení sťažilo prácu novinárov.

Inštitucionálny systém bŕzd a protiváh

Niektoré členské štáty pokračovali od minulého roka v ústavných reformách s cieľom posilniť kontroly a záruky. Niektoré štáty nedávno zaviedli opatrenia na zvýšenie transparentnosti tvorby právnych predpisov a zlepšenie účasti občanov. Celkovo vnútroštátne systémy bŕzd a protiváh vrátane parlamentov, súdov, ombudsmanov a iných nezávislých orgánov zohrávali kľúčovú úlohu počas pandémie COVID-19, ktorá bola záťažovým testom právneho štátu. Viaceré nedávne udalosti vyvolali obavy, pokiaľ ide o dodržiavanie prednosti práva EÚ, ktoré je nevyhnutné pre fungovanie právneho poriadku EÚ a rovnosť členských štátov v EÚ.

Viac sa dočítate na webe Európskej komisie, kde nájdete celú výročnú správu a taktiež kapitoly venované zhodnoteniu jednotlivých členských štátov vrátane Slovenska.


Podobné aktuality

Opatrenia v reakcii na koronavírus

Európska komisia koordinuje spoločnú európsku reakciu na pandémiu koronavírusu. Prijímame rázne opatrenia na posilnenie našich...

Oficiálne OTVORENIE centra Europe direct Žilinský kraj

Počas 12. mája sme oficiálne otvorili naše Europe direct centrum pre Žilinský kraj....

Odoslaním formuláru súhlasím so spracovaním osobných údajov.