Je tu Mladý Európan 2023

Stredoškoláci, zapojte sa do prestížnej súťaže a vyhrajte parádne ceny

Už po 18-krát si aktívni stredoškoláci porovnajú svoje znalosti o Európskej únii v súťaži „Mladý Európan“. Na víťazov regionálneho kola v rámci Žilinského kraja čaká akčný výlet do Bratislavy s prekvapením.

Vyhlasovateľom celoslovenskej vedomostnej súťaže pre študentov 2. – 4. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska je Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s informačnými centrami EUROPE DIRECT. Záštitu nad súťažou prevzal v roku 2023 podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič. Cieľom súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ.  

Regionálne kolo súťaže sa v gescii Europe Direct Žilinský kraj uskutoční 20. apríla 2022 v priestoroch Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku. „Pozývame všetky stredné škole Žilinského kraja, aby ukázali potenciál svojich študentov, predviedli svoje znalosti, výrečnosť a silu tímu na prestížnej súťaži,“ uviedla Katarína Janurová, manažérka Europe Direct Žilinský kraj.

Do súťaže sa môžu prihlásiť trojčlenné družstvá študentov, ktorí nesúťažili v predošlých ročníkoch. Prihlasovanie prebieha pomocou dotazníka. Uzávierka prijímania prihlášok je 6. apríla 2023.

Podmienkou účasti tímu na regionálnom kole súťaže je odovzdanie stručného projektu o krajine aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o Švédsku, alebo o Španielsku, krajine ktorá bude predsedníckou krajinou v druhej polovici roka 2023. Projekt je potrebné poslať na mail europedirect.zilinskykraj@razsk.sk do 13. apríla 2022.

Hlavnými oblasťami tento rok sú: Európsky rok zručností 2023, podpora digitálnej gramotnosti a boj proti dezinformáciám, programy EÚ pre mladých ľudí a priority Európskej komisie pod vedením Ursuly von der Leyen. Najmä Európska zelená dohoda, Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, Spoločná poľnohospodárska politika, stratégia Z farmy na stôl, Stratégia v oblasti biodiverzity. Taktiež Európsky parlament, Rada Európskej únie a krajiny predsedajúce Rade Európskej únie v roku 2023, konkrétne Švédsko a Španielsko. V neposlednom rade tiež zahraničné vzťahy a pôsobenie Európskej únie navonok, i vzhľadom na aktuálnu situáciu na Ukrajine.

Ďalšie priority a informácie k regionálnemu kolu súťaže Mladý Európan nájdete v Štatúte a súťažnom poriadku súťaže.

Tešíme sa na Vašu účasť!


Podobné aktuality

Slovensko oslavuje Európsky týždeň mládeže!

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a informačná sieť EURODESK Slovensko vás pozývajú osláviť Európsky...

Budúcnosť je vo vašich rukách

Ako bude fungovať Konferencia o budúcnosti Európy Výkonná rada na Deň Európy, nedeľu...

Odoslaním formuláru súhlasím so spracovaním osobných údajov.