Mladý Európan 2022

Zastúpenie Európskej Komisie na Slovensku v spolupráci s informačnými centrami EUROPE DIRECT na Slovensku vyhlasuje 17. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže s názvom „Mladý Európan“, ktorá je určená pre študentov 2. a/alebo 3. a/alebo 4. ročníkov stredných odborných škôl a gymnázií z celého Slovenska.

Uzávierka prijímania prihlášok je 08. apríla 2022.

Regionálne kolo súťaže sa uskutoční 26. apríla 2022 v priestoroch Oravskej knižnice Antona Habovštiaka, Dolný Kubín.

Hlavnými oblasťami pre tento rok sú: Európsky rok mládeže 2022 a programy EÚ pre mladých ľudí, priority Európskej komisie pod vedením Ursuly von der Leyen, najmä Európska zelená dohoda, Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, Spoločná poľnohospodárska politika, stratégia Z farmy na stôl, Stratégia v oblasti biodiverzity a opatrenia EÚ v reakcii na koronavírus. Taktiež Európsky parlament, Rada Európskej únie a krajiny predsedajúce Rade Európskej únie v roku 2022, konkrétne Francúzsko a Česká republika. V neposlednom rade tiež zahraničné vzťahy a pôsobenie Európskej únie navonok, i vzhľadom na aktuálnu situáciu na Ukrajine.

Štatút a súťažný poriadok pre účasť na regionálnom kole súťaže Mladý Európan nájdete na linku. Ak by to epidemiologická situácia nedovolila, podujatie sa uskutoční v online priestore.

Prihlasovanie prebieha pomocou dotazníka: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MEzilinskykraj

Podmienkou účasti tímu na regionálnom kole súťaže je odovzdanie stručného projektu o krajine aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o Francúzsku, alebo o Česku, krajine ktorá bude predsedníckou krajinou v druhej polovici roka 2022.

Projekt je potrebné poslať na mail europedirect.zilinskykraj@razsk.sk do 14. apríla 2022.

Tešíme sa na Vašu účasť!


Podobné aktuality

Môj hlas pre Európu! Vytvor video a vyhraj.

Na tvojom hlase záleží! A chceme ťa vidieť a počuť v Európe. Tak...

Európska zelená dohoda: Rozvoj udržateľného modrého hospodárstva v Európskej únii

Európska komisia dnes navrhuje nový prístup k udržateľnému modrému hospodárstvu v EÚ pre priemyselné...

Odoslaním formuláru súhlasím so spracovaním osobných údajov.