Opäť sa hľadá top Mladý Európan 2024

Aj v tomto roku dávame príležitosť mladým stredoškolákom v Žilinskom samosprávnom kraji, aby už po 19. krát zabojovali o titul Mladý Európan 2024. Vedomostná súťaž pre študentov 2. – 4. ročníkov stredných škôl preverí vedomosti o Európskej únii a tých najšikovnejších čakajú skvelé ceny.

Vyhlasovateľom súťaže je Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s jednotlivými informačnými centrami EUROPE DIRECT v regiónoch. Záštitu nad súťažou v roku 2024 prevzal výkonný podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič. Cieľom súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ.  

Regionálne kolo súťaže sa v gescii Europe Direct Žilinský kraj uskutoční 30. apríla 2024 v priestoroch Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. „Minulý rok naši regionálni víťazi – študenti liptovského Gymnázia M. M. Hodžu získali v rámci Slovenska pekné tretie miesto. Veríme, že naša mládež môže i v tomto ročníku súťaže zamiešať karty svojimi znalosťami, nápaditosťou a výrečnosťou,“ uviedla Katarína Janurová, manažérka Europe Direct Žilinský kraj.

Do súťaže sa môžu prihlásiť trojčlenné družstvá študentov, ktorí nesúťažili v predošlých ročníkoch. Prihlasovanie prebieha pomocou dotazníka. Uzávierka prijímania prihlášok je 5. apríla 2024.

Podmienkou účasti tímu na regionálnom kole súťaže je odovzdanie stručného projektu o krajine aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o Belgicku alebo o Maďarsku, krajine ktorá bude predsedníckou krajinou v druhej polovici roka 2024.
Projekt je potrebné poslať na mail europedirect.zilinskykraj@razsk.sk do 12. apríla 2024.

Hlavnými oblasťami tento rok sú: Európske voľby, Európsky rok zručností, podpora digitálnej gramotnosti a boj proti dezinformáciám, programy EÚ pre mladých ľudí a priority Európskej komisie pod vedením Ursuly von der Leyen. Najmä Európska zelená dohoda, NextGenerationEU, Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, Spoločná poľnohospodárska politika, stratégia Z farmy na stôl, Stratégia v oblasti biodiverzity.

Ďalšie priority a informácie k regionálnemu kolu súťaže Mladý Európan nájdete v Štatúte a súťažnom poriadku súťaže.

Tešíme sa na Vašu účasť!


Podobné aktuality

Druhá celoeurópska správa

Európska komisia zverejnila na svojej stránke druhú celoeurópsku správu o stave právneho štátu spolu...

Digitálne desaťročie: verejná konzultácia a diskusia o digitálnych princípoch EÚ

Európska komisia  otvára verejnú konzultáciu  k definíciu princípov na zachovanie hodnôt EÚ v...

Odoslaním formuláru súhlasím so spracovaním osobných údajov.